O společnosti

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom nebo více zdrojích a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů. 

Teplárenskou soustavu tvoří celkem 3,5 km tepelných sítí. 

Teplo vzniká v celkem 17 kotelnách umístěných rovnoměrně ve městě Hranice.

Obchodní společnost Teplo Hranice s.r.o. oznamuje, že došlo ke změně jeho vlastníka. Stoprocentní obchodní podíl společnosti Teplo Hranice od majitele Město Hranice koupila společnost AYIN, s.r.o., která provozuje centrální zásobování teplem ve městě Nejdek od roku 2003.

Základním posláním nového vlastníka je pokračovat ve stávajících činnostech, zabezpečit plynulé a spolehlivé zásobování tepelnou energií. Vedení společnosti i zaměstnanci mají praxi v teplárenství již přes dvacet let. Toto personální složení dává záruku úspěšného řízení společnosti Teplo Hranice včetně zabezpečení provozu blokových kotelen v Hranicích. Pro naše zákazníky nadále bude plně k dispozici stávající provozovna na Struhlovsku v Hranicích s našimi zaměstnanci včetně vedoucího
provozu panem Romanem Novákem, na které se můžete v souvislosti s provozními záležitostmi obracet.

Prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o. byl uskutečněn na základě výběrového řízení, které společnost AYIN, s.r.o. vyhrála a občanům Města Hranice garantovala konečnou cenu tepla na rok 2014 ve výši 537 Kč za 1 GJ bez DPH. Toto snížení ceny tepla, v porovnání s rokem 2013 kdy cena tepla činila 593 Kč za 1 GJ bez DPH, přinese zákazníkům společnosti Teplo Hranice výraznou úsporu v nákladech za topení a za dodávku teplé vody, což znamená průměrnou roční úsporu 1 750 Kč na jednu domácnost.

Vzhledem k rostoucím cenám energií je hlavní prioritou naší společnosti instalovat do blokových kotelen kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, které přinesou výraznou úsporu celkových nákladů. Dalším záměrem společnosti Teplo Hranice bude plně automatizovat provoz těchto kotelen včetně automatizovaného sledování a ovládání provozu kotelen, které povede k optimalizované dodávce a co nejrychlejšímu zjištění a následně i odstranění případných havárií na dodávce tepla.

Tato opatření v konečném důsledku budou znamenat pro zákazníky úspory v dodávkách tepelné energie bez omezení jejich tepelné pohody a spokojenosti, což při instalaci vlastních domovních kotelen v odpojených domech od blokových kotelen není vždy zachováno. Tyto investice jsou již v projektové fázi a vlastník společnosti Teplo Hranice je připraven investovat do těchto moderních technologií kolem 80 mil. Kč.Všechny tyto naše investice dále zlevní cenu tepla pro stávající zákazníky a naše společnost pak v
následujících letech díky tomu bude moci dále snížovat i garantovanou cenu pro rok 2014.

Naše vize je během dvou až tří let zákazníkům nabídnout cenu kolem 450 Kč za 1 GJ, která bude dlouhodobě konkurenceschopná a zamezí odpojování dalších našich zákazníků. Tato cena pak bude motivujícím prvkem pro zákazníky, kteří se již odpojili v minulých letech, a i pro stávající zákazníky, kteří mají v plánu se odpojit, aby zůstali i nadále našimi spokojenými zákazníky.

Chcete dostávat teplo z CZT?

CZT - centrální zásobování teplem


Vyberte lokaci kotelny

Jak funguje dodávka tepla